Storepoint kart med egendefinerte farger og tags

Om du har behov for å vise enten egne lokasjoner eller forhandlere, og gi dine besøkende mulighet til å sortere på ulike kriterier tilbyr vi mulighet for å vise kart fra Storepoint.

Storepoint er en amerikansk løsning for visning av lokasjoner i kart. Du kan selv enkelt administrere alle lokasjoner fra Storepoint sitt brukergrensesnitt. Storepoint tilbyr ulike varianter av sin løsning, avhengig av antall lokasjoner og hvilke ønsker du har om ekstra funksjonalitet. Alle dine lokasjoner kan enten legges manuelt inn i Storepoint eller settes opp i et Google Sheet dokument, som du selv må vedlikeholde, men som alltid er synkronisert mot kartet på nettsiden din. Du kan og selv legge til ulike tags for lokasjonene dine. Prisen på løsningen vil variere ut fra hvor mye du vil gjøre selv og hvor mye bistand du ønsker fra oss. I Storepoint finnes det funksjonalitet for blant annet; 

  • Sette egne custom farger i kart
  • Sette egne custom farger på knapper slik at de passer inn i din nettbutikk sitt design
  • Oppsett av synkronisering mot Google Sheet
  • Tilpasning tilrettelagt for kategorisering etter for eksempel hva butikken/forhandleren tilbyr, hvilket fylke lokasjonen befinner seg i, eller type forhandler - mulighetene er mange!

Du kan se et slikt kart i bruk på Uni Micro sine nettsider for Uni Economy Regnskapsbyrå. Der kan du se at det er satt opp mulighet for å selektere på hvilken bransje man ønsker at regnskapsbyrået har kompetanse om.

Du er kanskje også interessert i?

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt kontaktskjema under.